PUBLICAŢIILE MUZEULUI

MNIT coordonează două proiecte editoriale majore: revista Acta Mvsei Napocensis (din 1964) și seria de carte Biliotheca Mvsei Napocensis (cu începere din anul 1969). Începând cu anul 1994 revista s-a divizat, fiind editată în două volume distincte: Acta Mvsei Napocensis pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I) și Acta Mvsei Napocensis Historica pentru secțiunea Istorie (II).

ACTA MVSEI NAPOCENSIS

SCURT ISTORIC AL REVISTEI

Acta Musei Napocensis este revista științifică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, la doi ani după înființarea Muzeului de Istorie Cluj.

Fondatorul acesteia, precum și primul director al colegiului de redacție a fost academicianul prof. dr. Constantin Daicoviciu, cel care a fost și directorul Muzeului de Istorie din Cluj, dar și rector al Universității “Babeș-Bolyai”, susținător al culturii clasice și sufletul școlii arheologice clujene. Printre membrii colegiului de redacție al revistei s-au numărat de-a lungul anilor nume cunoscute ale intelectualității clujene, istorici renumiți precum P. Bunta, H. Daicoviciu, Șt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Șt. Pascu, G. A. Protopopescu, I. I. Russu, N. Vlassa, adăugându-se ulterior N. Cordoș, I. Glodariu, Gr. Marian, I. Mitrofan, Fr. Pap, C. Pop, E. Glodariu, I. V. Ciupea, D. Alicu, Gh. Lazarovici, Șt. Matei, V. Vesa, R. Ardevan, S. Cociș, E. Iaroslavschi sau N. Gudea.

Revista acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei, studiile, notele și discuțiile publicate reflectând rezultate ale cercetărilor arheologice, istorice, privind istoria artelor, studiile clasice, muzeologia, dar și conservarea și restaurarea.

Al X-lea volum, editat în 1973, este dedicat memoriei lui Constantin Daicoviciu, stins din viață în acest an. În perioada 1976-1984 redactor responsabil al revistei a fost Hadrian Daicoviciu.

Începând cu numărul 26-30 (1989-1993) publicat în 1994 revista se reorganizează, de acum fiind editate două volume distincte, unul pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I), altul pentru secțiunea Istorie (II). În perioada 1998-2008 redactor responsabil al revistei este Ioan Piso, iar începând de la numărul 35 (1998) revista capătă un aspect nou, articolele fiind publicate în limbi de circulație internațională, în cuprinsul următoarelor numere regăsindu-se și numele unor renumiți cercetători din străinătate.

Revista este difuzată în 47 de biblioteci din țară și 216 biblioteci din străinătate, ajungând în 26 de țări cum sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Elveția, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria.

BIBLIOTHECA MVSEI NAPOCENSIS

Cărți publicate în colecția Bibliotheca Mvsei Napocensis

 1. Constantin Daicoviciu, Dacica, studii și articole privind istoria veche a pămîntului românesc, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Muzeul de Istorie Cluj
 2. Magdalena Bunta, Paul Gyulai, Batiz- Monografia manufacturii de faianţă fină, [Cluj], [Muzeul de Istorie],
 • Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei – Studii, articole, note, Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă, 1976.
 1. Gheorghe Lazarovici, Neoliticul Banatului, Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă al judeţului Cluj,
 2. Ion Horațiu Crișan, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca,
 3. Dorin Alicu, Hans Bögli, La politique édilitaire dans les provinces de l`Empire romain: actes du 1er colloque roumano-suisse, Deva, 1991, Cluj-Napoca, [s.n.],
 • Dorin Alicu, Opaiţele romane, Die Römischen Lampen, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bucureşti, Ed. Museion, 1994.
 • Viorica Gabriela Pop, Colecţia de mobilier din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Catalog selectiv. La Collection d’ameublement du Musee national d’histoire de Transylvanie, Cluj-Napoca, [s.n.],
 1. Dorin Alicu, Sorin Cociş (eds.), Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, [s.n.],
 2. Livia Călian, Maria Magdalena Jude, Catalogul medaliilor napoleoniene, Napoleonic Medals Catalogue, Cluj-Napoca, [s.n],
 3. Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, Gura Baciului. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, [s.n], 1995.
 • Nicolae Gudea, Un complex daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman. II. Vama romană. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 • Volker Wolmann, Mineritul metaliferic, extragerea sării şi carierele de piatră din Dacia Romană, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 • Eva Crişan, Materia Medica de Transylvanie, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 1. Eugen Iaroslavschi, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, [s.n], 1997.
 • Dorin Alicu, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul, Cluj-Napoca, [s.n], 1997.
 • Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică, 1860 – 1918, Cluj-Napoca, [s.n], 1998.
 • Daniela Comşa, Eugenia Glodariu, Maria Magdalena Jude, Clujenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, [s.n], 1998.
 • Zoia Maxim, Neo-eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico–statistice, Cluj-Napoca, [s.n], 1999.
 1. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Aşezările romane, Cluj-Napoca, Nerea Mia Napocae Press, 2004.
 • Ligia Ruscu, Carmen Ciongradi, Radu Ardevan, Cristian Aurel Roman, Cristian Găzdac (eds.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, Nerea Mia Napocae Press, 2004.
 • Ovidiu Muntean, Imaginea românilor în Franţa la mijlocul secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005.
 • Tudor Sălăgean, Melinda Mitu (coord.), Principele Ştefan Bocskai și epoca sa, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006.
 • Carmen Ciongradi, Grabmonument und sozialer Status in Oberdakien, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 • Viorica Rusu-Bolindeţ, Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din Dacia romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007.
 • Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Liberalii clujeni – Destine în Marea Istorie, vol. 1, O istorie documentară a organizaţiei liberale din judeţul Cluj, 1920 – 1948, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007.
 • Zoia Maxim, Diana Bindea, Luminița Săsăran (eds.), Arheometrie în România, vol. 3, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2008/
 • Cistian Aurel Roman, Lămpi din Dacia Porolisensis. Castrele Porolissum-Moigrad, Buciumi, Gilău, Samum-Căşei, ed. II, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 • Alexandru Diaconescu, Emilian Bota, Le forum de Trajan a Sarmizegetusa. Architecture et sculpture, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 • Felix Marcu, Organizarea internă a castrelor din Dacia. The internal planning of Roman forts of Dacia, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 • Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Liberalii clujeni. Destine în Marea Istorie, II. Medalioane, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 • Carmen Ciongradi, Die romischen Steindenkmaler aus Alburnus Maior, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 • Ovidiu Muntean, Carmen Ciongradi (coord.), Un secol şi jumătate de activitate muzeală la Cluj 1859-2009. Catalog aniversar, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 • Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin (coord.), Mic dicționar de divinități. O incursiune în panteonul Daciei romane. Catalog de expoziţie, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 • Ana-Maria Gruia, Povestiri la gura sobei. Catalog selectiv al colecției de cahle a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012
 • Claudia Bonța, Baroque Influences in Central-European Medal Work. The Seventeenth-Eighteenth Centuries, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2012.
 • Paul Pupeză, Veacul întunecat al Daciei. Arheologie și istorie în spațiul carpato-danubian de la sfârșitul secolului III a. Chr. până la începutul secolului I a. Chr., Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 • Răzvan Mateescu, Istoriile unui templu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 • Alexandru Diaconescu, Juc-Herghelie. O fermă în interiorul anticei Napoca şi aprovizionarea cu cai a armatei romane, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 1. Mariana – Cristina Popescu, Hellenistic and Roman Pottery in Pre-Roman Dacia (2nd century BC – 1st century AD), București, Editura A.R.A – „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, 2013.
 • Livia Călian, Medalii transilvane din colecțiile Esterhazy și Delhaes aparținând colecției numismatice a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2013.
 • Ana-Maria Gruia, Religious Representations on Stove Tiles from the Medieval Kingdom of Hungary, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013.
 • Alexandru Diaconescu, “Clasicismul” în plastica minoră din Dacia romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013.
 • Alexandru Diaconescu, Forurile Sarmizegetusei. O plimbare imaginară prin centrul politico-administrativ al micii Rome de la poalele Retezatului, ed. II, Cluj-Napoca, Ed. Mega 2013.
 • Livia Călian, Ágnes Alföldy-Găzdac. Seria medaliilor imperiale a lui Christian Wermuth în colecția Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2014.
 • Eugenia Beu Dachin, The Latin Language in the Inscriptions of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2014.
 • Răzvan Mateescu, Gabriela Gheorghiu (eds.), Sarmisegetuza Regia. Cromatică și decor în antichitatea dacică. Catalog de expoziție, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015.
 • Bertók, Krisztina (ed.), Coronatus In Regem Hungariae. Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei, a Magyar uralkodókoronázások Érmei, Cluj-Napoca–Budapesta, 2015 (în colaborare cu Muzeul Naţional Maghiar).
 • Adriana Antal, Venus – Cultul Zeiței Venus în Dacia Romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 1. Viorica Rusu Bolindețal. (eds), Atlas of Roman pottery workshops from the provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st–7th centuries AD) (I), Edited on the occasion of the 31st congress of the international association Rei Cretariae Romanae Fautores 23rd-30th September 2018, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2018.
 2. Eugenia Beu Dachin, Irina Nemeti, Arheologia clujeană: o privire din culise: catalog de expoziție, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017.
 • Daniela Comșa, Mitu Melinda, Din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017.
 • Ágnes Alföldy-Găzdac, Charon‘s Obol – between Religious Fervour and Daily Life Pragmatism. Ergo et inter mortuos avaritia vivit …Coins in funerary contexts – Roman Dacia vs. Pannonia, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2018.

Rețeaua de instituții cu care Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca realizează schimburi de carte

2020

Instituții din străinătate

 1. Institut fur Ur- und Fruhgeschichte
 2. Institut za Arheologiju Zagreb
 3. Institute for Balkan Studies
 4. Institute of Classical Studies Library,
 5. Intercanvi – Pyrenae
 6. Iparmuveszeti Muzeum
 7. Israel Antiquities Authorithy
 8. Istarijski Institut Beograd
 9. Istituto di Filologia Classica di Urbino
 10. Istituto di Studi Romani
 11. Istituto Germanico di Archeologia D.A.I.
 12. Istituto Italiano di Numismatica
 13. Istituto Nationale d’Archeologia e Storia dell’Arte
 14. Janus Pannonius Museum
 15. Johann Gottfried Herder Institut
 16. Kantonsarchäologie Aargau, Vindonissa Museum Brugg
 17. King Stephen Museum
 18. Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
 19. L’Année Épigraphique Paris
 20. Landesamt fürDenkmalpflege und Archaologie  
 21. Landesamt fur Archaologie
 22. Landesamt für Denkmalpflege Biebrich
 23. Les Cherscheurs de la Wallonie Flemalle
 24. LWL-Archaologie fur Westfalen Zentrale Dienste
 25. Magyar Mezögatzdaságy Múzeum
 26. Magyar Nemzeti Múzeum
 27. Magyar regeszeti muvelodestorteneti es eremtani Tarsulat
 28. Magyar Tudomanyos Akademia Regeseti
 29. Magyar Tudomanyos Akademia
 30. MAISON RENE GINOUVES
 31. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE.
 32. Martin Luther Universität Zweigbibliothek der ULB
 33. Mora Ferencz Múzeum
 34. Musée d’Archeologie Nationale
 35. Musée de Numismatique J. Puig
 36. Musée Départamental Dobo Istvan Vármuzeum
 37. Musee Romain Association “Pro Aventico” Avenches
 38. Musées Royaux d’Art et d’Histoire Bruxxels
 39. Museo Arqueologico de Ibiza
 40. Museo Casa de la Moneda
 41. Museo Civico di Storia Naturale Biblioteca
 42. Museo de Zaragoza
 43. Museo Preistorico e Etnografico “Luigi Pigorini”
 44. Museo Tridentino Scienze Naturali
 45. Museu d’Arqueologia de Catalunya
 46. Museum Carnuntinum
 47. Museum Het Valkhof Nijmegen
 48. Museum of Decorative Arts Praha
 49. Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities
 50. Muzeum Archeologiczne Biblioteka Naukowa
 51. Muzeum Archeologiczne Etnograficzne
 52. Muzeum Archeologiczne
 53. Muzeum Narodowe
 54. Narodne Museum Knihovna Praha
 55. Narodni Musej
 56. Narodni Musej Beograd
 57. Narodni Muzej Ljubliana
 58. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark Universitätsbibliothekl Graz
 59. Niedersachsisches Landesmuseum Abt. Urgeschichte
 60. NORDICO Museum der Stadt Linz
 61. Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien
 62. Österreichische Numismatische Kunsthistorisces Wien
 63. Österreichisches Museum für angenandte Kunst Wien
 64. Pokrajinski Muzej Ptuj
 65. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
 66. Prähistorische Staatssammlung
 67. Carl Deroux Bruxelles
 68. Dr.Thomas Stöllner Fakultät fűr Archologische Wissenschaften
 69. Raethisches Museum Chur
 70. Red “Conimbriga”. Universidade Instituto de Arqueologia
 71. Regierungsprasidium Stuttgart
 72. Revista “Origini” Universita di Roma “La Sapienza”
 73. Revista ARYS Universidad de Huelva
 74. Revista di Archeologia Dipartimento di Scienze Storico
 75. Revista Sintria
 76. Rheinisches Landesmuseum Bibliothek
 77. Rheinisches Landesmuseum Trier
 78. Römisch-Germanische Kommission
 79. Römisch-Germanisches Museum Koln
 80. Romisch-Germanisches Zentralmuseum
 81. Ruprecht-Karls-Universitat Haidelberg
 82. Saalburg Museum
 83. Salzburger Carolino-Augusteum Museum Bibl.Salsburgl
 84. Savária Múzeum
 85. Sbornik praci Brno
 86. Scientific Library  of the Polish Academy of Arts
 87. Scuola Normale Superiore
 88. Secretariado de GERION
 89. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial
 90. Seminaire de Philologie Classique de la Fac. De Philosophie
 91. Seminar für Ur- und Frühgeschichte
 92. Slezske zemske Muzeum Opava
 93. Slovenska Akademia Ved Arheologicke Ustav
 94. Slovenska Akademija Znanosti in umetnosti Biblioteka
 95. Slovenske Narodne Muzeum
 96. Smithsonian Institution Libraries
 97. Societa per la Preistoria e Protostoria della Regione
 98. Société préhistorique de l’Ariège Pirenées Foix
 99. Soproni Múzeum
 100. Sprava Krkonosskiho narodniho parku
 101. Staatliche Museen zu Berlin
 102. Stadtgeschichtlisches Museum Schabbellhaus
 103. Sveuciliste u Zadru Knijznica Zadar
 104. Szepmeveszeti Muzeum
 105. Technisches Museum Wien
 106. The Getty conservation Institute
 107. The Moesgaard Library
 108. Thuringisches Landesamt für Archäologische
 109. S.A Library of Congress
 110. Universidad Autonoma de Barcelona
 111. Universidad de Léon
 112. Universidad de Murcia
 113. Universidad de Oviedo
 114. Universidad de Salamanca
 115. Universidad de Santiago
 116. Universidad de Sevilla
 117. Universita degli Studi di Genova
 118. Universita degli Studi di Napoli
 119. Universita di Bologna Dipartimento di Storia Antica
 120. Universita di Cagliari Facolta di Lettere e Filosofia
 121. Universität zu Köln
 122. Universitatsbibliothek Wurzburg am Hubland
 123. Université de Genève Faculté des Lettres
 124. Université de Lausanne Faculté des Lettres Lussane
 125. Universiteit Gentl
 126. University College London The Library Periodicals Department
 127. University Library of Southern Denmark
 128. University of Missouri – Columbia
 129. University of Wiscusin
 130. Universytet Wroclawski Institut Archeologii
 131. Universytet im. Adama Mickiewicza Institut Historii
 132. Universytet Warszawski
 133. Univerza v Ljubljani
 134. Unyversitet Jagiellonski Institut Archeologii
 135. Veszprem megyei Múzeumok Igazgatosága
 136. Ville de Genève Bibliothèque d’Art et d’Archeologie
 137. Vojvadanski Muzej
 138. Vorgeschichtliches Seminar der Philipps
 139. Vychodoslovenske Muzeum
 140. Xántus János Múzeum
 141. Accademia di Romania Biblioteca Romena
 142. Akademie Bulgare des Sciences Bibliotheque Centrale Sofia
 143. Al servizio cambi della Biblioteca del Dipartimento di Storia
 144. Amt fur Vor-und Fruhgeschichte
 145. An das Bundesdenkmalamt Wien
 146. Anila Cela Bibliothèque generale de L’École Normale Superieure
 147. Anthropologische Gesellschaft Wien
 148. Arbeitskreis für Siebenbügische Landeskunde
 149. Archaeological Museum Plovdiv
 150. Archaeologie Schweiz Bibliothek Basel
 151. Archäologischer Park Regionalmuseum Xanten
 152. Area de publicaciones
 153. Arheologicky Ustav AVCR Knihovna Brno
 154. Arheoloski Institut
 155. Arheoloski Musej Split
 156. Arheoloski Musej Istre Pola
 157. Arheoloski Musej Zadar
 158. Arheoloski Muzej Zagreb
 159. Aristotelian University of Thessaloniki
 160. Ayuntamiento de Alicante Concejalia de Cultura
 161. Békés Megyei Muzeumi
 162. Biblioteca « Tomas Navarro Tomas »
 163. BIBLIOTECA Canje
 164. Biblioteca Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdanska
 165. Bibliothek Wien
 166. Bibliothèque des Musees de Strasbourg
 167. British Institute of Archaeology
 168. Budapesti Történeti Múzeum, Könyvtár
 169. Centre des Études Medievales.Poitires
 170. Centre Gustav Glotz
 171. Centro Polesano di Studi Storici
 172. Consorcio de la Ciudad Monumental, Historico-Artistica y Arqueologica de Merida
 173. Damjanisich János Múzeum
 174. DE Okottorteneti Tanszek
 175. Departament de Prehistoria y Arqueologia
 176. Departamento de Ciencias de
 177. Departamento de Prehistoria, Arqueologia
 178. Department of Archaeology Faculty Zagreb
 179. Der Landesarchäologe
 180. Deri Muzeum
 181. Deutsche Forchschungsgemeinschaft
 182. Direction des Musées de France Paris
 183. East – European Quarterly
 184. Ecole Francaise de Archeologie Bibliotheque
 185. Ecole Francaise de Rome Bibliothèque
 186. Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
 187. Exchange Centre for Scientific Literature
 188. Exchange Department History Muzeum
 189. Ferenczy Múzeum, Könyvtár
 190. Filozoficka fakulta U K Praha
 191. Freie Universität Berlin Fachbereich
 192. GÖCSEJI MÚZEUM KÖNYVTÁRA
 193. Hannah Cotton The Hebrew University in Jerusalem
 194. Hauptabteilung Römerstadt Augusta Raurica
 195. Herman Otto Múzeum
 196. Historischen Verein für Straubing
 197. Institut Archeologii i Etnologii
 198. Institut für Altertumskunde der Universität
 199. Institut fur Geschichte der Universität Graz
 200. Institut für Öst-u. Sudösteuropafarschung Wien
 201. Institut fur Sudost Forschungen
 202. Institut für Ur- and Frühgeschichte der Universität Wien

Instituții din România

 1. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
 2. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
 3. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
 4. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
 5. Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui
 6. Universitatea Lucian Blaga Sibiu
 7. Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
 8. Muzeul Țării Crișurilor
 9. Universitatea Danubius din Galaţi
 10. Muzeul Județean de Istorie Brașov
 11. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
 12. Muzeul Național de Istorie a României București
 13. Complexul Muzeal Ioan Antonescu Bacău
 14. Muzeului Banatului Montan Reșita
 15. Muzeul Național Brukenthal Sibiu
 16. Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, Bistrița
 17. Muzeul de Istorie Satu Mare
 18. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
 19. Complexul Muzeal Arad
 20. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
 21. Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București
 22. Muzeul Bucovinei, Suceava
 23. Muzeul De Istorie și Arheologie Piatra Neamț
 24. Muzeului de Istorie și Arheologie Alexandru Ştefulescu Târgu Jiu
 25. Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca
 26. Institutul de Arheologie Iași
 27. Muzeul Castelul Corvinilor, Hundeoara
 28. Biblioteca Județeană Mureș, Târgu-Mureş
 29. Complexul Muzeal Curtea Domnească, Târgoviște
 30. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
 31. Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
 32. Muzeul Județean Mureș, Târgu Mureș
 33. Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
 34. Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc
 35. Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Biblioteca Centrală
 36. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
 37. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, Cluj-Napoca
 38. Muzeul Militar Național Regele Ferdinand, București
 39. Directia Județeană pentru Cultură Alba, Alba-Iulia
 40. Muzeul Banatului Timișoara
 41. Muzeul Județean Maramureș, Baia Mare
 42. Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe
 43. Universitatea Babeș Bolyai – Biblioteca, Cluj-Napoca
 44. Muzeul Olteniei, Craiova
 45. Muzeul de Istorie Sighișoara
 46. Muzeul Județean Olt, Slatina
 47. Institutul Istorie George Barițiu, Cluj Napoca