Pentru specialiști/ For specialists

Pentru  a putea consulta bunuri culturale aflate în colecția MNIT trebuie să completați următoarele:

Fişă de acces / împrumut / consultare pentru studiu şi/sau fotografiere

Fișa de acces studiu

In order to access the patrimony of NHMT you need to fill in the following documents:

Access /loan/ consultation sheet for study and/or photography

Fișă de acces studiu EN