Carieră

2023

Anunt concurs Șef Birou Financiar Contabil

Anunț concurs șef birou achiziții publice și secretariat

2022

Rezultate finale examen de promovare Muzeograf IA(S)

Centralizator nominal examen de promovare Muzeograf IA (S)

Rezultat selecție dosare promovare în grad superior a personalului propriu – Muzeograf IA (S)

Anunț examen de promovare în grad superior a personalului propriu – Muzeograf IA (S), 03.11.2022

MNIT Centralizator nominal rezultat final concurs Referent – Secretariat

MNIT Rezultat solutionare contestatii proba interviu Referent – Secretariat

MNIT Rezultate proba interviu concurs Referent de Specialitate Secretariat

MNIT Centralizator nominal rezultate finale concurs Șef Serviciu Financiar Contabil

MNIT Centralizator proba scrisa Referent Secretariat 2022

MNIT Centralizator rezultate interviu concurs Șef Serviciu Financiar Contabil

MNIT Calendar desfașurare concurs Șef Serviciu Financiar Contabil – revizuit

MNIT Centralizator rezultate proba scrisa concurs Șef Servicu Financiar Contabil

Rezultate selecție dosare concurs Referent Secretariat 2022

Rezultate selecție dosare concurs Șef Serviciu Financiar Contabil 2022

Anunț concurs Șef Serviciu II(S), comunicat rectificativ 19.04.2022

Concurs pentru postul de Șef serviciu II (S) din cadrul Serviciului Financiar Contabil- nivel studii superioare

Concurs pentru postul de Referent de specialitate I (S) în cadrul compartimentului Secretariat și arhivă – nivel studii superioare

Bibliografie:

Rezultate FINALE Muzeograf IA(S)

Rezultate proba Inerviu Muzeograf IA(S)

Plan Interviu concurs Muzeograf IA(S)

Grafic concurs Muzeograf IA(S)-Revizuit

Rezultate proba scrisa Muzeograf IA(S)

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru postul vacant de Muzeograf IA(S) – Secția Patrimoniu

Rezultate finale examen de promovarea organizat în data de 23.02.2022

Centralizator nominal probă scrisă examen de promovare organizat în data de 23.02.2022

Rezultat selecție dosare promovare în grad superior a personalului propriu

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminantă, de Muzeograf IA (S)

Anunț organizare examen pentru promovarea în grad superior a personalului propriu

2021

Rezultate FINALE Director II(S)

Rezultate FINALE Referent IA(M)

Rezultat proba interviu Referent IA(M)

Rezultat proba interviu Director II(S)

Rezultat proba scrisa Referent IA(M)

Rezultat proba scrisa Director II(S)

Rezultat selecție dosare Director II(S) Direcția Economică

Rezultat selecție dosare_Referent IA(M)

Rezultate finale recrutare și selecție experți în cadrul proiectului ZEI ȘI MURITORI DIN EGIPTUL ANTIC (ZMEA)

Rezultate interviu recrutare și selecție experți în cadrul proiectului ZEI ȘI MURITORI DIN EGIPTUL ANTIC (ZMEA)

Rezultate selectie dosare pentru postul de Responsabil financiar în cadrul proiectului ZEI ȘI MURITORI DIN EGIPTUL ANTIC (ZMEA)

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ II (S)

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT IA (M) – COMPARTIMENTUL CONTABILITATE ȘI CASIERIE și BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT – pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului ZEI ȘI MURITORI DIN EGIPTUL ANTIC (ZMEA)

REZULTATE FINALE PENTRU POSTUL DE CONSERVATOR IA

REZULTATE INTERVIU PENTRU POSTUL DE CONSERVATOR IA

REZULTATE PROBA SCRISĂ PENTRU POSTUL DE CONSERVATOR IA

REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU POSTUL DE CONSERVATOR IA

REZULTATE FINALE CONCURSUL PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I

CONCURSUL PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I – REZULTAT PROBA PROBA PRACTICĂ ȘI INTERVIU

CONCURSUL PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I – REZULTAT PROBA SCRISĂ

ANUNȚ CONCURS CONSERVATOR IA

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I

ANUNȚ CONCURS MUNCITOR CALIFICAT I (G)

REZULTAT FINAL CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE ȘEF DE SECȚIE II (S), SECȚIA DE RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII

REZULTAT INTERVIU PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ȘEF DE SECȚIE II (S), SECȚIA DE RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII

CENTRALIZATOR REZULTATE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT ȘEF SECȚIE II (S), SECȚIA DE RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII

REZULTAT SELECȚIE DOSARE PENTRU POSTUL VANCANT ȘEF DE SECȚIE II (S) SECȚIA DE RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII

REZULTAT FINAL RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHARMATRANS

REZULTAT INTERVIU RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHRAMATRANS

REZULTAT RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHARMATRANS

ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE II S ÎN CADRUL SECȚIEI DE RESTAURARE ȘI INVESTIGAȚII

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

REZULTATE FINALE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHARMATRANS

REZULTATE INTERVIU DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHARMATRANS

REZULTATE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL PHARMATRANS

REZULTATE FINALE RECRUTARE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU PROIECTUL ISTER

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

REZULTATE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PROIECT ISTER

REZULTATE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI PROIECT ISTER

ANUȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE EXPERȚI, PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

REZULTATE FINALE RECRUTARE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

REZULTATE INTERVIU RECRUTARE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

REZULTATE RECRUTARE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PENTRU POSTURI ÎNFIINȚATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI MNIT

CENTRALIZATOR PRIVIN CEREREA DE TRANSFER PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUZEOGRAF IA, 10.12.2020

CENTRALIZATOR PRIVIN CEREREA DE TRANSFER PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSERVATOR , 10.12.2020

Anunţ privind ocuparea unor posturi contractuale vacante prin transfer la cerere, data interviului 14.12.2020, ora 10.00, sediul MNIT

2019

Concurs Muzeograf IA – nedeterminat (finalizat 23.12.2019)

Concurs Referent de specialitate – determinat (finalizat 20.12.2019)

Concurs Muzeograf IA – determinat (finalizat 18.12.2019)

Concurs Consilier Juridic IA (finalizat 20.11.2019)

Examen Promovare Muzeograf 1(S) (finalizat 18.11.2019)

CENTRALIZATOR PRIVIND CERERILE DE TRANSFER PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE (30.09.2019)

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE PRIN TRANSFER LA CERERE (18.09.2019)

Concurs Referent de Specialitate I S (finalizat 17.09.2019)

Concurs Sef Sectie Educatie Muzeala si Relatii Publice si Muzeograf 1A ( finalizat 23.07.2019)

Concurs Muzeograf IA (finalizat 30.05.2019)

CENTRALIZATOR PRIVIND CERERILE DE TRANSFER PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE (20.12.2018)

CENTRALIZATOR PRIVIND CERERILE DE TRANSFER PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE VACANTE (19.12.2018)

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI PRIN TRANSFER – MUZEOGRAF I (10.12.2018)

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA UNOR POSTURI PRIN TRANSFER (06.12.2018)

CONCURS CONSERVATOR 1A (finalizat 29.10.2018)

EXAMEN DE PROMOVARE(finalizat 22.10.2018)

CONCURS REFERENT SPECIALITATE 1(S) (finalizat: 31.05.2018)

CONCURS SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL II(S) (finalizat: 24.04.2018)

CONCURS PROMOVARE RESTAURATOR (finalizat: 18.12.2017)

CONCURS DIRECTOR GENERAL ADJUNCT II (S) (finalizat: 03.08.2017)

CONCURS DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ (finalizat: 03.08.2017)

CONCURS ECONOMIST SPECIALIST I A (S) (finalizat: 03.08.2017)

CONCURS ECONOMIST SPECIALIST I A (S) – 2 posturi 1/2 normă (finalizat: 02.08.2017)

CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE I A (S) – Secretariat (finalizat: 07.08.2017)

CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE I A (S) – Achiziții (publicat: 12.07.2017)

CONCURS ȘEF DE SECȚIE PATRIMONIU II (S) (finalizat: 03.08.2017)

CONCURS CONCURS MUZEOGRAF I A (S) 17 luni – Patrimoniu (finalizat: 31.07.2017)

CONCURS ECONOMIST I A (S) (actualizat: 14.06.2017)

CONCURS CONSERVATOR 1A (S) – perioadă determinată – RELUAT (finalizat 20.06.2017)

CONCURS ECONOMIST I A (S) (finalizat: 10.05.2017)

CONCURS MUZEOGRAF I A (S) (finalizat: 18.05.2017)

CONCURS REFERENT DE SPECIALITATE III (S) (finalizat: 10.05.2017)

CONCURS MUZEOGRAF DEBUTANT – perioadă nedeterminată (finalizat 21.12.2016)

CONCURS MUZEOGRAF 1A – perioadă determinată (finalizat 14.12.2016)

EXAMEN PROMOVARE (finalizat 28.10.2016)

CONCURS INGINER SPECIALIST I A(S) (finalizat 21.10.2016)

CONCURS MANAGEMENT (finalizat 23.09.2016)

CONCURS ANALIST PROGRAMATOR (finalizat 02.08.2016)

Anunt Concurs Economist I A

Fisa Post si Bibliografie Economist I A

Anunt Concurs Economist IA 21.04.2016

Fisa postului si Bibliografie Economist IA

Rezultat Final Concurs Consilier Juridic IA

Rezultat interviu Consilier Juridic IA

Rezultat proba scrisa Consilier Juridic IA

Rezultat Selectie Dosare Consilier Juridic IA

Rezultat Selectie Dosare Economist IA

Anunt Concurs Consilier Juridic I A

Fisa Post si Tematica Consilier Juridic I A

Anunt Concurs Economist I A

Fisa Post si Tematica Economist I A

Rezultate finale Muzeograf I A

Rezultate finale Muzeograf II 

Rezultate interviu Muzeograf IA

Rezultate interviu Muzeograf II

Rezultate proba scrisa Muzeograf IA

Rezultate proba scrisa Muzeograf II

Rezultate selectie dosare muzeograf IA

Rezultate selectie dosare Muzeograf II

Organizare Concurs Muzeograf IA si II

Organizare Concurs Contabil

Rezultate finale examen promovare 21.08.2015

Rezultate examen promovare 18.08.2015

Anunt examen promovare 28.07.2015

Rezultate examen promovare 31.07.2015

Concurs 2015 MNIT

Rezultatele Selectarii dosarelor pentru postul:  SEF SERVICIU TEHNIC

Rezultatele Selectarii dosarelor pentru postul:  INGINER SPECIALIST IA

Rezultate Proba Scrisa Concurs  SEF SERVICIU TEHNIC

Rezultate Proba Scrisa Concurs INGINER SPECIALIST IA  

Rezultat Interviu Sef Serviciu Tehnic

Rezultat Interviu Inginer Specialist IA

Rezultat Final Sef Serviciu Tehnic

Rezultat Final Inginer Specialist IA