ACTA MVSEI NAPOCENSIS

ACTA MVSEI NAPOCENSIS

www.amn.mnit.ro

SCURT ISTORIC AL REVISTEI ACTA MUSEI NAPOCENSIS

Acta Musei Napocensis este revista științifică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, la doi ani după înființarea Muzeului de Istorie Cluj.

Fondatorul acesteia, precum și primul director al colegiului de redacție a fost academicianul prof. dr. Constantin Daicoviciu, cel care a fost și directorul Muzeului de Istorie din Cluj, dar și rector al Universității “Babeș-Bolyai”, susținător al culturii clasice și sufletul școlii arheologice clujene. Printre membrii colegiului de redacție al revistei s-au numărat de-a lungul anilor nume cunoscute ale intelectualității clujene, istorici renumiți precum P. Bunta, H. Daicoviciu, Șt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Șt. Pascu, G. A. Protopopescu, I. I. Russu, N. Vlassa, adăugându-se ulterior N. Cordoș, I. Glodariu, Gr. Marian, I. Mitrofan, Fr. Pap, C. Pop, E. Glodariu, I. V. Ciupea, D. Alicu, Gh. Lazarovici, Șt. Matei, V. Vesa, R. Ardevan, S. Cociș, E. Iaroslavschi sau N. Gudea.

Revista acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei, studiile, notele și discuțiile publicate reflectând rezultate ale cercetărilor arheologice, istorice, privind istoria artelor, studiile clasice, muzeologia, dar și conservarea și restaurarea.

Al X-lea volum, editat în 1973, este dedicat memoriei lui Constantin Daicoviciu, stins din viață în acest an. În perioada 1976-1984 redactor responsabil al revistei a fost Hadrian Daicoviciu.

Începând cu numărul 26-30 (1989-1993) publicat în 1994 revista se reorganizează, de acum fiind editate două volume distincte, unul pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I), altul pentru secțiunea Istorie (II). În perioada 1998-2008 redactor responsabil al revistei este Ioan Piso, iar începând de la numărul 35 (1998) revista capătă un aspect nou, articolele fiind publicate în limbi de circulație internațională, în cuprinsul următoarelor numere regăsindu-se și numele unor renumiți cercetători din străinătate.

Acta Musei Napocensis a ajuns la 53 de numere editate, în care se regăsesc unele dintre cele mai importante studii din domeniu.

Revista este difuzată în 47 de biblioteci din țară și 216 biblioteci din străinătate, ajungând în 26 de țări cum sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Elveția, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria.

Pentru a mai multe informaţii privitoare la revistă vă invităm să accesaţi site-ul : www.amn.mnit.ro