Solicitare informații. Legislație

Numele persoanei responabile pentru Legea 544/2001: Sanda Man

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Conform Ordinului MC 2793 din 27.03.2023, taxa de 1,5 lei/pagină pentru serviciul de copiere, pe suport de hârtie, a documentelor interne conținând informații de interes public, poate fi achitată în contul de venituri bugetare MNIT: RO67TREZ21620G330800XXXX

Ordinul Ministerului Culturii nr. 2793-27.03.2023

SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 3261 din 16.08.2022 se percepe o taxă de 1 leu/ pagină pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Plata taxei se poate efectua, fie în numerar, la Compartimentul Contabilitate si Casierie al muzeului (str. Daicoviciu nr. 2, Cluj-Napoca), fie prin virament bancar (cu dovada plății), în contul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, C.I.F. 4722536, BANCA: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA, IBAN  RO67TREZ21620G330800XXXX.