Solicitare informații. Legislație

SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 3261 din 16.08.2022 se percepe o taxă de 1 leu/ pagină pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Plata taxei se poate efectua, fie în numerar, la Compartimentul Contabilitate si Casierie al muzeului (str. Daicoviciu nr. 2, Cluj-Napoca), fie prin virament bancar (cu dovada plății), în contul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, C.I.F. 4722536, BANCA: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA, IBAN  RO67TREZ21620G330800XXXX.

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

LEGISLAȚIE

Legea nr.311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor și a colecțiilor publice

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată

Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată

Ordonanța nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată

Hotărârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

Hotărârea nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

Ordinul nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil