ISTER

www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

Publicaţia finală a proiectului ISTER

Conectarea rutelor istorice romane din regiunea Dunării

/Rezumat/

Proiectul ISTER își propune să reînvie o moștenire veche de 2000 de ani prin repunerea pe hartă a drumurilor romane și dezvoltarea unui traseu accesibil pietonilor pe urmele romanilor. Traseul își propune să revigoreze economia rurală locală, să conecteze comunitățile cu patrimoniul și să transforme zonele neglijate în puncte focale, vii, pe un coridor eco-cultural de-a lungul Regiunii Dunării.

I. Despre proiect

Proiectul ISTER abordează provocarea discontinuității patrimoniului roman, care se reflectă atât într-o dimensiune teritorială legată de un nivel scăzut de investiții și conexiune între resursele de patrimoniu și sectoarele productive locale/regionale, cât și în dimensiunile de vizualizare și atractivitate în ceea ce privește promovarea și creșterea gradului de conștientizare asupra importanței resurselor de atrimoniu.

Obiectivul principal al ISTER se concentrează pe redescoperirea și revitalizarea rețelei antice de drumuri romane de-a lungul RD ca un motor cheie în promovarea dezvoltării teritoriale bazată pe utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și natural (mai exact, traseele romane).

ISTER abordează dimensiunile teritoriale ale rutelor romane ca un element transnațional continuu ce trece granițele statelor din RD și oferă o scară relevantă pentru schimb și dezvoltare comună.

II. Obiective

 1. Configurarea unui grup de părți interesate pe mai multe niveluri

Constelația de parteneri din proiectul ISTER este foarte diversă. Sfera lor geografică, cunoștințele, experiențele și setul de abilități în analiza și implicarea părților interesate diferă de la caz la caz. Prin urmare, a fost elaborat un cadru metodologic de cartografiere a părților interesate pe baza metodelor empirice și analitice propuse de teoreticienii și cercetătorii părților interesate, folosind o metodă practică. În general, această metodologie și-a propus să ofere un mod simplificat de analiză a părților interesate cu practici personalizate, luând în considerare 1) accesibilitatea pentru toți partenerii și 2) sfera de aplicare a proiectului.

Identificarea și analiza părților interesate au fost utilizate din motive de prioritizare pe baza unei matrice de importanță/impact pentru a selecta cea mai bună abordare pentru fiecare grup de părți interesate, urmând liniile directoare transnaționale. Pe baza ghidurilor și instrumentelor metodologice transnaționale, fiecare partener teritorial a furnizat o hartă locală a părților interesate, care a devenit baza pentru crearea grupului de părți interesate pe mai multe niveluri (MLSG).

2. Catalogul traseelor și așezărilor romane de-a lungul RD

Datele colectate în catalog au extins cadrul actual de cunoștințe, oferind o imagine cuprinzătoare a bazei de date existente. Punând bazele dezvoltării unui atlas teritorial bazat pe GIS al patrimoniului rutelor romane din regiunea Dunării, aceste date au contribuit la aprofundarea înțelegerii patrimoniului.

Acesta oferă informații precum:

 • Punctele de pornire și de sfârșit ale traseelor;
 • Categorie;
 • Tipul de monument roman;
 • Datare (secol/perioada/interval de date);
 • Starea de protecție;
 • Limitele (in cazul patrimoniului cultural imobil);
 • Tip de proprietate și proprietari;
 • Locație;
 • Stare de conservare;
 • Tipul de restaurare;
 • Planuri ale siturilor.

3. Strategia comună de branding

Traseele culturale sunt un motor al dezvoltării economice, al coeziunii sociale și al cooperării transnaționale. Strategia Comună de Branding a VIA ISTER în regiunea Dunării este dezvoltată pentru a crea impact și a deschide noi oportunități de dezvoltare regională în țările traversate de drumurile romane.

Acesta constă în recomandări, sugestii, oportunități și bune practici care ajută la creșterea gradului de conștientizare și vizibilita la nivelul regiunii Dunării. Activitățile, campaniile tematice, instrumentele și tacticile recomandate pentru lansarea și promovarea brandului sunt supuse adaptării la contextul local și disponibilității resurselor pentru implementare și validare.

4. Atlasul teritorial al traseelor ​​romane din regiunea Dunării bazat pe GIS

Atlasul GIS al rutelor romane din regiunea Dunării reprezintă o aplicație web cartografică inovatoare a rutelor romane din întreaga RD. Oferă o reprezentare spațială a inventarului deschis disponibil al moștenirii traseelor ​​romane în RD și informații relevante privind limitele de protecție aplicabile atât așezărilor romane, cât și rețelei de drumuri, retrăind istoria Imperiului Roman prin rețeaua de drumuri romane din regiunea Dunării și a relației acesteia cu mediul natural.

Atlasul oferă:

 • Un instrument de interogare asupra elementelor bazei de date;
 • Posibilitatea de a partaja interogările predefinite;
 • Interfață API pentru partajarea datelor (acces automat și descărcare a datelor);
 • Abilitatea de a adăuga material multimedia pentru caracteristici individuale (de exemplu, fotografii, articole, descrieri);
 • Prezentare generală a bazei de date și a materialului media asociat.

5. Instrument interactiv transnațional (aplicația ISTER)

Instrumentul interactiv transnațional VIA ISTER este conceput pentru a promova informațiile georeferențiate despre siturile și traseele romane colectate și stocate în atlasul teritorial pe baza hărților interactive.

Aplicația ISTER oferă:

 • Hărți interactive georeferențiate ale patrimoniului cultural roman (situri și monumente, drumuri și trasee);
 • Descrieri, imagini, ilustrații și elemente multimedia ale patrimoniului cultural roman;
 • Informații la zi despre împrejurimi, în special informații turistice (locuri de mâncare, locuri de cazare, surse de apă potabilă, toalete, transport public, evenimente și alte atracții);
 • Trasee de mers pe jos și ciclism legate de patrimoniul cultural roman.

6. Acţiuni-pilot

Acțiunile-pilot sunt rezultatele fazei de testare a instrumentului digital interactiv – aplicația ISTER pentru traseul eco-cultural roman. Ele își propun să conecteze aplicația digitală cu investițiile fizice din site-urile pilot. Bornele romane vor exista atât în ​​mediul digital, cât și în format fizic și vor ajuta utilizatorii să-și personalizeze călătoria și să monitorizeze progresul fizic în mediul digital.

7. Manualul de politici

Pe baza experienței proiectului ISTER, manualul împărtășește constatări și recomandări pentru comunitățile din regiunea Dunării și de la nivelul UE, contribuie la construirea capacității părților interesate pe mai multe niveluri și la formularea condițiilor cadrului de reglementare prin măsuri de integrare a politicilor.

Acesta conține bune practici transnaționale privind aspectele practice, tehnice și organizaționale ale managementului patrimoniului cultural roman, având ca scop crearea de instrumente și strategii omogene pentru protejarea, valorificarea și utilizarea durabilă a patrimoniului și resurselor culturale.

8. Memorandum de întreținere

Rezultatele proiectului, platformele, manualele și instrumentele au fost dezvoltate în strânsă colaborare cu utilizatorii țintă. Cu toate acestea, prioritățile, nevoile și cerințele se pot schimba în timp. Durabilitatea instrumentelor digitale ale ISTER depinde de continuarea colaborării și de actualizarea lor după încheierea proiectului.

Unul dintre instrumentele pentru a asigura sustenabilitatea proiectului este memorandumul de întreținere al aplicației interactive şi al atlasului rutelor romane. Prin semnarea memorandumului de întreținere pentru cele două instrumente ISTER, părțile interesate relevante (muzee, organizații culturale, organisme publice etc.) intenționează să integreze aceste instrumente în politicile lor la nivel local, regional și național.

III. Fotografii aeriene, excursii de lucru şi cercetări arheologice

Proiectul ISTER a identificat prin metode arheologice non-invazive sectoare de drumuri romane din zone selectate din țările partenere care sunt prea puţin vizibilie, prea mari sau prea discontinue pentru a fi evaluate la nivelul solului.

Fotografia aeriană a oferit informații vizuale valoroase și a contribuit la o mai bună înțelegere a aspectului teritorial al drumurilor romane și a caracteristicilor peisajului. Acestea au fost realizate cu un avion ușor și o dronă echipată cu o cameră și termoviziune pentru a obține imagini încântătoare.

Pe lângă activitățile de fotografiere aeriană, proiectul ISTER a realizat o serie de excursii pe teren și săpături pentru a identifica sectoarele de drum roman conservate care îndeplinesc condițiile de valorificare.

IV. Premiile internaționale ISTER pentru cele mai bune practici (ISTER Best Practices Awards)

Concursul și-a propus să recunoască și să susțină cele mai bune practici ale proiectelor și inițiativelor inovatoare pentru protecția, conservarea, managementul, valorificarea și utilizarea durabilă a patrimoniului cultural asociat patrimoniului roman din regiunea Dunării.

Acesta a inspirat participanții din 7 țări din regiunea Dunării să aplice. Juriul Internațional a evaluat 12 aplicații și a anunțat câștigătorii din fiecare categorie:

 • Categoria 1 – Protecția și Conservarea Patrimoniului Roman

Câștigătorul Premiului I: Muzeul Național din Uzice, (Serbia)

Proiect: Protecția și Conservarea monumentelor antice din lapidarium

• Categoria 2 – Promovarea și Valorificarea Patrimoniului Roman

Câștigătorul Premiului I: Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (România)

Proiect: PANTHEON 3D

• Categoria 3 – Utilizarea și dezvoltarea durabilă a patrimoniului roman

Câștigătorul Premiului I: Administrația Regională Vidin (Bulgaria)

Proiect: Rețeaua pentru mobilitate durabilă de-a lungul Dunării/ transdunărene

Ceremonia de acordare a premiilor ISTER a avut loc pe 23 februarie 2022 la Aalen (Germania).

V. Ateliere locale

Au fost organizate 30 de ateliere locale de consolidare a capacității (CBW) pentru a spori capacitățile părților interesate locale cu mai multe niveluri de a crea un lanț de guvernanță orizontal capabil și puternic.

Trei module de formare în opt țări din regiunea Dunării organizate de 10 parteneri de proiect:

 • Modulul 1: Patrimoniul rutelor romane ca motor pentru dezvoltarea turistică, locală/regională
 • Modulul 2: Moștenirea rutelor romane ca factor facilitator pentru cadrul politicii și de reglementare
 • Modulul 3: Moștenirea traseului roman ca mijloc de schimb și colaborare

VI. Dezvoltare și instrumente

• Ghid practic pentru cartografierea părților interesate

Ghidul dezvăluie diferite orientări metodologice și instrumente pentru identificarea părților interesate în domeniul rutelor ​​romane și al patrimoniului așezărilor la nivel local al teritoriilor consorțiului. Cadrul oferă o înțelegere mai profundă pentru părțile interesate a influențelor și a legăturilor de schimb de informații bazate pe o matrice de importanță/influență și pe o analiză a intereselor.

Raportul de politici și reglementări analizează tendințele și condițiile de protecție și valorificare a patrimoniului cultural (în regiunea Dunării și la nivelul UE), cadrul de politică actual în orașele/regiunile/țările partenere privind protecția și valorificarea patrimoniului, cu accent pe moştenirea fizică a reţelei romane de trasee şi aşezări.

Raportul oferă un set de bune practici/exemple de succes privind politicile, planurile și instrumentele de reglementare actuale pentru protecția, dezvoltarea și valorificarea traseelor ​​romane și a rețelei de așezări ca traseu cultural.

Setul comun de instrumente de evaluare comparativă cuprinde o serie de metode practice, orientări de politici, mecanisme și recomandări cu potențial ridicat de testare, reproducere și imagini creative pentru creșterea competențelor în identificarea și evaluarea rutelor culturale, precum și stabilirea de noi abordări comune față de dezvoltarea, utilizarea și valorificarea eco-culturală a rutelor romane în regiunea Dunării.

Setul de instrumente pentru module de învățare încrucișată include un set de materiale de sprijin pentru desfășurarea stelierelor locale adresate parţilor interesate. Orientările de îndrumare abordează cu succes lacunele și provocările legate de accesibilitatea, utilizarea și valorizarea rețelei de rute și așezări romane în regiunea Dunării și aliniază viziunile și documentele sectoriale legate de amenajarea teritoriului, utilizarea terenurilor și protecția mediului.

Documentar video ISTER

Video-documentarul ISTER a fost dezvoltat ca instrument de marketing transnațional pentru utilizare și distribuție mai largă, incluzând o colecție de filmări din diferite momente ale proiectului și promovează legătura dintre identitatea individuală și colectivă a traseului eco-cultural roman, subliniind produse și experiențe locale în orașele și țările partenere ISTER.

VII. Investiții la scară mică

Investițiile la scară mică în cadrul proiectului ISTER implică zone din toate țările partenere și răspunde provocărilor transnaționale și locale/regionale legate de rețeaua de trasee romane și de valorificare a așezărilor. În cadrul proiectului ISTER, 8 parteneri din 6 țări au instalat 40 de borne sau plăci metalice de-a lungul vechilor drumuri romane. Un cod QR pentru aplicația ISTER este gravat pe partea teșită a plăcii de metal.

Plasarea unui reper de inspirație romană de-a lungul drumului roman antic (numit miliarium) urmărește creşterea vizibilităţii patrimoniului conservat, în special în zonele neexcavate, și să contribuie la brandingul global pentru întreaga regiune a Dunării, deoarece bornele romane vor fi elemente recurente de-a lungul traseului.

VII. Comunicare, diseminare și valorificare

Toți partenerii consorțiului au implementat activități de comunicare, diseminare și conștientizare pe toată durata proiectului. Promovarea rezultatelor, inițiativelor și evenimentelor proiectului a fost realizată prin furnizarea de mesaje consecvente și direcționate în limba engleză și în limbile naționale ale țărilor consorțiului prin intermediul site-ului web DTP existent, al canalelor de comunicare pentru proiecte și parteneri și interacțiune activă cu rețelele tradiționale și sociale adecvate.

Impact:

 • crearea de rețele și implicarea părților interesate;
 • cooperare intensă cu alte proiecte și inițiative sinergice;
 • interacțiunea cu presa și mass-media;
 • implicarea în dezvoltarea comunităților locale;
 • contribuția la incluziunea socială activă.

Rezultate:

 • 1 publicație finală;
 • 2 publicaţii ştiinţifice;
 • 2 publicaţii neştiinţifice;
 • 5 buletine informative electronice;
 • 17 evenimente de conştientizare;
 • 40 de promoții ale proiectului ISTER pe evenimente externe;
 • 1000 de publicații în rețelele tradiționale și sociale în 8 limbi;
 • peste 30 000 de vizualizări și impresii.


VIII. Ateliere de capitalizare transnațională

Partenerii consorțiului au participat la cele trei ateliere de capitalizare transnațională desfășurate la Alba Iulia (România), Aalen (Germania) și Carnuntum (Austria) pe durata proiectului. Evenimentele au facilitat o mai bună înțelegere și colaborare internă şi au extins rețeaua ISTER la o scară mai largă prin stabilirea de legături în afara acesteia cu proiecte/inițiative sinergice și prin conceperea unei foi de parcurs comune pentru oportunități de continuare.

IX. Parteneriatul

Mulțumiri speciale consorțiului de proiect!

 • 26 de parteneri de proiect
 • 15 parteneri de finanțare
 • 11 parteneri strategici asociaţi

Cea de-a cincea ediţie (şi ultima) a newsletter-ului electronic ISTER este acum disponibilă, cu veşti despre ce am mai făcut noi şi partenerii noştri în ultima jumătate de an: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/7925.

VIA ISTER în regiunea Ostwürttemberg din Germania

Există mai multe motive pentru care vechile rute romane sunt adesea invizibile în zilele noastre. Unul dintre ele este că multe din aceste rute nu mai sunt cunoscute cu certitudine sau pot fi doar presupuse pe baza unor dovezi secundare. Alt motiv ar fi că de multe ori s-a construit peste aceste rute, mai ales în zonele urbane. Cu toate acestea, există un segment al VIA ISTER în regiunea Ostwürttemberg din Germania, între Dehlingen şi Frickingen, unde vechiul traseu al drumului roman poate fi văzut şi parcurs. Proiectul ISTER a avut, se pare, un „precursor” în anii ’70, când autoritatea locală din Ostalbkreis a decis valorificarea acestei rute ce în antichitate lega castrul Opia (azi Bopfingen) de aşezarea de la Faimingen pe Dunăre. Astfel, o bornă miliară semnalizează astăzi trecătorilor că se află pe un drum roman, ce poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta. Imagini: © Regional Planning Authority Baden-Württemberg (RVOW)

O descoperire fascinantă din centrul anticei Emona!

Atunci când proiectul ISTER se îmbină cu arheologia urbană apar rezultate spectaculoase! Avem mai jos un astfel de exemplu din Ljubljana, unde colegii noştri sloveni au descoperit 21 de morminte de inhumaţie.

În timpul renovării conductei de apă caldă de pe una dintre străzile capitalei, experții au dat peste morminte cu schelete umane. Potrivit arheologilor, descoperirile datează din perioada romană târzie, când pe acest loc a fost amplasată o necropolă a Emonei de Nord, unde au mai fost descoperite în trecut peste 3.000 de morminte. Descoperirea era într-o oarecare măsură așteptată, întrucât mormintele se află pe traseul drumului roman care mergea de la Emona la Celeia, dar constatările sunt extraordinare.

Într-un mormânt a fost găsită o oală, iar în alt mormânt ars patru balsamaria, recipiente de sticlă pentru parfumuri, două ulcioare, o farfurie, un pahar și un recipient.

Heart of Poetovio

Proiectul ISTER continuă să ne aducă mai aproape de istorie! Partenerii noştri sloveni au pregătit o expoziţie virtuală intitulată Heart of Poetovio, ce se bazează pe noile cercetări arheologice ale orașului roman din ultima zonă neamenajată din centrul actualului oraș Ptuj. Cercetările geofizice noninvazive, în combinație cu cercetările rarheologice anterioare, au dat rezultate noi în cunoașterea arhitecturii antice.

Încă din preistorie, Ptuj s-a bucurat de o locație strategică. Este situat acolo unde râul Drava este relativ ușor de traversat și unde se intersectează două rute majore, una fiind Drumul Chihlimbarului, care leagă zona de nord a Adriaticii de Marea Baltică, iar cealaltă care duce pe și de-a lungul Dravei navigabile. Primele urme de locuire umană la Ptuj datează de la sfârșitul mileniului al V-lea î.Hr., când a fost înființată o așezare pe dealul Grajski grič. Zona a fost locuită continuu de atunci. În secolul I î.Hr., înainte de cucerirea romană, zona Ptuj se afla în partea de est a Regatului Norican, care se întindea peste Alpii de Est și poalele lor și era condusă de celți.

Expoziţia virtuală poate fi vizitată aici: https://pmpo.si/wp-content/themes/pmpo/virtual-gallery/Petoviona/index.html

Templul dedicat zeului Mithras din Jajce, Bosnia şi Herţegovina

Printre sutele de monumente romane de pe traseul proiectului ISTER se numără şi spectaculosul templu dedicat zeului Mithras din oraşul Jajce (Bosnia şi Herţegovina). Cultul zeului Mithras a fost poate cel mai răspândit la scara imperiului roman, iar templele ce îi sunt dedicate apar întotdeauna ca nişte peşteri subterane, unde se află un relief al zeului ucigând un taur, aşa numita tauroctonie. Templul din Jajce a fost descoperit accidental în anul 1931, fiind declarat ulterior monument naţional al Bosniei şi Herţegovinei. Monumentul este protejat astăzi de o clădire din oţel şi grinzi, cu pereţi de sticlă, însă face parte din circuitul turistic al Muzeului Etnografic din Jajce, astfel că poate fi vizitat.

Cercetări arheologice în Ljubljana

Partenerii noştri sloveni din cadrul proiectului ISTER au făcut recent o descoperire interesantă: cu ocazia unor lucrări de reamenajare în centrul Ljubljanei (Hribarjevo nabrežje) au fost descoperite ruinele portului riveran al anticului oraş Emona, construit pe malul stâng al râului Ljubljanica in secolul I e.n. Peste malul bine pavat a fost construită o platformă de lemn de-a lungul râului, suspendată pe piloni, ceea ce permitea transportarea mărfurilor la capătul unei importante rute comerciale între Emona (Ljubljana) şi Nauportus (Vrhnika), punctul de unde începea calea navigabilă spre est pe ruta dintre Italia şi Dunărea de Mijloc.

Sursa: Neodkrita arheologija Ljubljane, J. Horvat Nauportus – Vrhnika

Catalogul rutelor şi aşezărilor romane de-a lungul regiunii Dunării

Principalul rezultat al proiectului ISTER constă în crearea unui cadru transnațional de cooperare pe termen lung a actorilor din regiunea dunăreană pe mai multe niveluri, ca o condiție prealabilă pentru promovarea utilizării durabile a patrimoniului roman, în special a rețelei de rute și așezări romane.

În curând vom publica Catalogul Traseelor ​​și Așezărilor Romane, care a fost creat ca urmarea muncii a 16 parteneri din 8 țări implicate în proiect.

Catalogul consemnează principalele drumuri romane (viae publicae) care conectau Imperiul Roman și duceau de la Roma până în regiunea Dunării. De-a lungul drumurilor s-au format așezări, care au înflorit odată cu această rețea. În catalog se regăsesc descrieri şi fotografii ale locațiilor exacte ale fostelor avanposturi înfloritoare ale Imperiului Roman, ce se află astăzi în următoarele țări: Germania, Austria, Ungaria, Slovenia, România, Bulgaria, Serbia, și Bosnia și Herțegovina.

Dacă nu v-aţi abonat încă la newsletter, nu e prea târziu!

A apărut noul e-newsletter al proiectului ISTER, pe care îl puteţi consulta mai jos. Ne lăudăm cu prima publicaţie ştiinţifică a proiectului, ceremonia de decernare a premiilor ISTER Best Practices Awards şi alte activităţi faine.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Subscribe-2.jpg

ISTER e-newsletter!  

A apărut cel de-al treilea e-newsletter ISTER, numai bun de urmărit 

şi de răsfoit. 

Aplicați pentru premiile ISTER International Best Practices Awards cu un proiect sau o inițiativă inovatoare legată de moștenirea romană!

ISTER IBP Awards este o competiţie organizată în cadrul proiectului ISTER. Premiile vor fi acordate celor mai bune practici la nivelul regiunii Dunării, care pot fi inspiraţionale pentru alte teritorii / orașe, în trei categorii tematice:

 1. Protecţia şi conservarea patrimoniului roman
 2. Promovarea şi valorificarea patrimoniului roman
 3. Utilizarea şi dezvoltarea durabilă a patrimoniului roman

Dacă ați dezvoltat un proiect sau inițiativă inovatoare pentru protecția, conservarea, gestionarea, valorificarea sau utilizarea durabilă a patrimoniului cultural legat de moștenirea romană, aplicați până la 30 noiembrie 2021!

Ceremonia de premiere ISTER IBP Awards va avea loc în ianuarie 2022 în cadrul celui de-al doilea atelier transnațional de valorificare şi capitalizare (CBW) din Stuttgart, Germania. Câștigătorii celor trei categorii vor fi invitați la ceremonia de premiere și vor fi considerați ca potențiali parteneri în următoarea ediție a proiectului ISTER.

Pentru aplicare, mai multe informații despre criteriile de eligibilitate și atribuire, cererea online și datele importante, vizitați pagina web a Premiilor ISTER IBP.

Save the date!

Echipa ISTER vă invită să participaţi, în cadrul#EURegionsWeek, la workshopul intitulat “Cultural Heritage, Cohesion Policies and Wellbeing: a Virtuous Circle”. În data de 13 Octombrie, orele 11.30-13.00, experţi din cadrul HERIWELL Consortium and ESPON EGTC (https://www.espon.eu/HERIWELL) , URBASOFIA (https://urbasofia.eu/en/home/) , şi Cultural Heritage in Action (http://www.culturalheritageinaction.eu/culture/project)

Acesta va reuni experți în patrimoniu, instituții publice și părțile interesate ale societății civile într-un dialog multidisciplinar, care va cuprinde:

 • Provocarea de a alinia politicile pe teritoriile patrimoniului cultural european, pentru a contribui la dezvoltarea teritorială și a încuraja bunăstarea societății.
 • Exemple concrete și studii de caz cu privire la modul în care patrimoniul cultural poate acționa ca un catalizator pentru bunăstarea societății, competitivitatea teritorială și creșterea durabilă.
 • Contribuția fondurilor UE pentru a debloca potențialul patrimoniului cultural pentru bunăstarea  şi dezvoltarea teritorială.

Structura workshopului:

Pentru inscriere trebuie urmat linkul de mai jos, unde este necesara crearea unui cont (dureaza doar câteva minute).

Ne vedem pe 13 Octombrie! 😊

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este x.jpg

Lusonium

În cadrul proiectului ISTER ne-am propus să valorificăm nu doar drumurile romane, ci cât mai multe urme ale patrimoniului cultural roman din provinciile dunărene. Astfel, partenerii noştri maghiari de la Danube Development Transnational Group (https://www.ddtg.eu/) ne vorbesc despre Lusonium, unul dintre punctele de frontieră ale Imperiului Roman din provincia Pannonia, care se află în Dunakömlőd, aproape de oraşul maghiar Paks. Cetatea era situată deasupra fostei albii a Dunării şi este unul dintre elementele sistemului de apărare roman de-a lungul Dunării, ce constă din fortificații și turnuri de observaţie. Situl a fost bine cunoscut încă din secolul al XIX-lea, iar cercetări arheologice sistematice au fost efectuate în zonă şi în ultimele decenii. Pe baza rezultatelor acestor cercetări, s-a putut observa că cea mai timpurie fază de lemn a fost construită la mijlocul secolului I d.Hr., în timpul împăratului Claudius (41-54) și a fost folosită și în secolul al II-lea. În timpul cercetării, au fost găsite elementele fortificației cetății, sistemul de metereze nordice, şanţurile de apărare, cele două turnuri de poartă sudice, iar zidurile fortificaţiei, late de 1,3 metri, au fost de asemenea identificate în mai multe locuri. În epoca romană târzie, cetatea a fost abandonată, iar la începutul secolelor IV-V, a fost construit un mic castru la câțiva metri nord de turnul porţii de sud, care a fost folosit după abandonarea provinciei, la începutul epocii migrațiilor.

Sură imagine: https://varosimuzeum.hu/lussonium/

Promovarea patrimoniului roman

Iată o metodă de promovare a patrimoniului roman care îi încurajează pe vizitatori nu doar sa privească monumentele, si şi să le surprindă în cele mai frumoase momente ale lor.  Pentru a marca cea de-a 25-a aniversare, German Limes Road Association (ISTER AP) a invitat anul trecut toți fanii Limes să ia parte la un concurs de ședințe foto numit „You are World Heritage”. Publicul putea „surprinde momente incitante şi priveliști neobișnuite pe drumul de limes, pe pista de biciclişti și pe traseul de drumeție organizate pe limesul german și să-și arate propria perspectivă asupra monumentelor și reconstrucțiilor de ziduri, palisade, turnuri de veghe și multe altele”. Potrivit juriului, participanții la concurs au făcut și au trimis mai multe fotografii decât era de așteptat, astfel încât premiile au trebuit să fie acordate pentru patru grupuri de participanți din Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Rheinland-Palantinate și Hessen. Aruncaţi o privire la fotografiile câștigătorilor:


Fotografia 1. Câştigătorul din Baden-Wuerttemberg: Annika Wegner “Exposed to the elements: The Sun and the ice”
Sursa: The German Limes Road Association
Fotografia 2. Câştigătorul in Bavaria: Thomas Eirich “The Roman fort Biriciana in Weissenburg, northern gate”
Sursa: The German Limes Road Association
Fotografia 3. Câştigătorul din Rhein-Palatinate: Conrad Lunar “Street art for a Roman bridge in Neuwied”
Sursa: The German Limes Road Association
Fotografia 4. Câştigătorul din Hessen: Claudia Hellriegel “The route from Neuberg-Ravolzhausen to Staden.
The power of imagination”
Sursa: The German Limes Road Association

Salla

Partenerii noştri ISTER continuă să ne împărtăşească curiozităţi de pe teritoriul lor. Vorbim astăzi despre Salla, un oraş roman aflat astăzi în Ungaria, la intersecția Drumului Chihlimbarului cu râul Zala și a cărui istorie începe încă din epoca preromană. Salla a fost conectat la rețeaua rutieră din fosta provincie Pannonia prin două drumuri importante: Drumul Chihlimbarului și drumul care traversează valea râului Zala. În epoca romană, zona a devenit rapid o locație importantă și, prin urmare, a devenit o așezare, la început cu funcție de centru militar. Acest lucru a precipitat dezvoltarea orașului, așa cum o arată și numeroasele clădiri de piatră ce apar acum. În 124, împăratul Hadrian a acordat orașului statutul de municipium, denumirea sa fiind acum Municipium Aelium Salla; de acum înainte, așezarea va fi în continuă schimbare, fiind remodelată și extinsă de mai multe ori. Arheologic, așezarea a început să fie cercetată doar în secolul XX, descoperirile putând fi vizitate astăzi în cadrul Muzeului Göcsej din Zalaegerszeg; printre cele mai remarcabile se numără ruinele zidurilor unei clădiri publice (villa publica) construită în secolul al IV-lea, cu încălzire prin pardoseală, picturi murale și o baie. Au fost găsite, de asemenea, și câteva fragmente de stucatură din decorul exterior al clădirii. Salla a fost părăsită de romani cândva către finalul secolului al IV-lea și tot ce era transportabil a fost luat cu ei. Cei mai mulți s-au reîntors în Italia, iar cei care au rămas aici au fugit probabil la cea mai apropiată așezare fortificată, cetatea Keszthely-Fenékpuszta, lăsând astfel zona pradă popoarelor migratoare.

Cetatea ”Sexaginta Prista”

Vă ținem la curent, în continuare, cu vești despre proiectul ISTER și vă povestim astăzi despre „Portul celor 60 de nave”.

Cetatea ”Sexaginta Prista” este situată în partea de nord-vest a orașului modern Ruse (Bulgaria), pe o colină de pe malul Dunării. Ruinele ce se mai pot vedea astăzi, datate undeva între sec. II-III, aparțin unor clădiri civile, un posibil castru și un edificiu de cult.

În mod tradițional, numele cetății se traduce prin „Portul celor 60 de nave”. Potrivit uneia dintre teoriile arheologilor, cetatea și-a luat numele după finalizarea cu succes a războaielor dacice ale împăratului Domițian (85-89), când o legiune romană, formată din aproximativ 6.000 de oameni, a fost transferată peste Dunăre, la gura râului Rusenski Lom. Exact 60 de nave Pristis erau necesare pentru această operațiune, iar în cinstea victoriei asupra dacilor, cetatea a primit noul său nume. Astăzi, cetatea Sexaginta Prista apare ca un muzeu în aer liber, care păstrează și expune la aproximativ 50 de metri de zidul și turnul cetății de nord-vest șase clădiri, templul lui Apollo și clădirea comandamentului, principia.

Muzeul are, de asemenea, o sală de expoziții interioară, care expune modele 3D ale siturilor arheologice de-a lungul limesului roman al Dunării și replici ale celor mai reprezentative descoperiri găsite în ele.

Apulum

Drumurile ISTER se opresc de această dată la Apulum, capitala provinciei Dacia, garnizoana legiunii a XIII-a Gemina, important nod militar și rutier. Complexul care este de fapt Apulum, compus din castrul de legiune și două orașe, un municipium Aurelium, care va deveni mai tarziu colonia Aurelia și un municipium Septimium, se afla pe drumul imperial Drobeta – Porolissum, mai exact pe tronsonul Tibiscum – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Apulum, așa cum apare el pe Tabula Peutingeriana. Aflat practic la jumătatea arterei principale de circulație a provinciei, la Apulum s-au facut numeroase descoperiri importante, printre care se numără și palatul guvernatorului Daciei, numit în latină praetorium consularis.  Săpăturile la acest edificiu au început încă din secolul XIX, motiv pentru care multe informații sunt astăzi pierdute, însă au fost totuși posibile o serie de concluzii, cum ar fi faptul ca acest edificiu se compunea dintr-o parte privată, destinată locuinței personale a guvernatorului și o parte oficială, în care se regăseau birouri și locuri de cult, precum și faptul că se întindea pe o suprafață ce depășea 1,5ha. În apropiere era cantonată și garda guvernatorului, infanteriști denumiți pedites singulares, care, de altfel, participă la construirea palatului. Sediul guvernatorului este de obicei amplasat pe cursul unor râuri importante, în Dacia fiind pe Mureș, la marginea Carpaților Occidentali, dominând zona de câmpie ce făcea trecerea de la și către castrul legiunii a XIII, asigurându-i astfel guvernatorului nu doar control, ci și protecție sporită. În apropiere de ”palat”, între acesta și castrul legionar, la baza platoului pe care este amplasată fortificația, a fost identificat și drumul imperial, iar o ramificație a acestuia trecea prin porta praetoria.

Fig. 1. Reconstituire 3D a praetorium consularis apud Rusu-Bolindeț et al. 2011, 33.
Fig. 2. Cercetări arheologice la praetorium consularis apud Rusu-Bolindeț et al. 2011, 15.

Partenerii noștri bulgari din cadrul proiectului ISTER ne fac cunoscută istoria orașului Durostorum, ale cărui ruine pot fi văzute astăzi în centrul orașului Silistra. Menționat prima dată atunci când Traian ordonă în 106 mutarea Legiunii a XI Claudia din Pannonia aici, istoria orașului se întinde pe aproximativ 1700 de ani.
Durostorum a devenit un oraș autonom, cu titlul de municipium, în 169, sub împăratul Marcus Aurelius, pe parcursul secolului al II-lea atingând apogeul ca centru administrativ și economic, precum și ca importantă stație vamală și se remarcă prin importante activități edilitare ce au lăsat în urmă clădiri publice grandioase, temple, basilici, băi, case private, statui de marmură și basoreliefuri. În 238, orașul a fost atacat de carpi, care jefuiesc și iau locuitorii în sclavie.

La sfârșitul secolului al III-lea – începutul secolului al IV-lea a fost construit un castel care, împreună cu tabăra legionară existentă, a constituit o a doua centură defensivă. Este probabil că la mijlocul secolului al V-lea, în timpul invaziilor hunilor, cetatea a fost distrusă încă o dată și la începutul secolului al VI-lea a fost construită una nouă cu zidurile suprapunându-se peste cele vechi. În jurul anului 590 slavii s-au stabilit în zonă și au dat un nou nume orașului – Drastar – care devine unul dintre centrele de conducere ale creștinismului. O catedrală episcopală a fost ridicată în urmă cu aproximativ 380 de ani, iar după convertirea oficială a bulgarilor, orașul a devenit un centru episcopal. Cetatea a fost folosită până la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a fost distrusă în timpul războiului ruso-turc.
Sursă imagine: https://www.livius.org/articles/place/durostorum-silistra/