OBIECTUL LUNII DECEMBRIE LA MNIT

Vas decorativ care a aparținut episcopului greco-catolic Dr. IULIU HOSSU

 109-web

Vasul decorativ din porțelan Alt-Wien a aparținut episcopului greco-catolic Dr. IULIU HOSSU (1885-1970). La 1 Decembrie 1918, înaltul prelat a citit mulțimii adunate la Alba Iulia Rezoluțiunea de unire cu România (foto), care anterior fusese votată în unanimitate de cei 1228 de delegați oficiali reuniți în sala Casinei militare din oraș. Rezoluțiunea prevedea la primul articol următoarele: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”.

0001

Această hotărâre a fost primită cu deosebit entuziasm de cei peste 100000 de oameni prezenți în cetatea Marii Uniri. Peste câteva zile, Dr. Iuliu Hossu a făcut parte alături de Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod și episcopul ortodox Miron Cristea din delegația care a mers la București pentru a prezenta actul unirii regelui Ferdinand. Prin Decretul-lege din 11/24 decembrie 1918, regele consfințea actul memorabil de la Alba Iulia, precizând la primul articol că: „Ținuturile cuprinse în Hotărârea Adunării Naționale din Alba-Iulia de la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 sunt și rămân de-a pururea unite cu Regatul României”.