Frontiers of the Roman Empire – Europe – Consultation Meeting – Cluj 2018

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, alături de Universitatea Babeș-Bolyai, organizează conferința intitulată „Frontiers of the Roman Empire – Europe – Consultation Meeting – Cluj 2018”. 
Evenimentul se desfășoară în data de 24.04.2018, la Cluj-Napoca, și prilejuiește întâlnirea celor mai importanți specialiști din Europa în problemele managementului siturilor arheologice care alcătuiesc frontierele Imperiului Roman și înscrierii lor pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Vor avea loc dezbateri pe temele de actualitate în această privință, grupate în jurul a 15 prezentări de caz, din majoritatea țărilor europene care dețin situri arheologice parte a acestui monument transnațional.

Evenimentul se organizează în cadrul Programului Național LIMES.

The National History Museum of Transylvania, together with Babes-Bolyai University are organising the conference called „Frontiers of the Roman Empire – Europe – Consultation Meeting – Cluj 2018”. 

The event is taking place on April 24th, 2018, at Cluj-Napoca, and it gathers the most important specialists in Europe in the matters of the management of the archaeological sites forming the frontiers of the Roman Empire and their enlistment on the UNESCO World Heritage List. Debates will group around the 15 presentations on the up-to-date themes and progress in this regard, coming from most of the countries hosting archaeological sites that are part of this transnational monument.

The event is hosted in the framework of the National Programme LIMES.

MNIT-LimesFRE-E_APR2018-110418_Afis50x70cm_FNL2-1