Organigramă

I MANAGER M.N.I.T.  
1 Dr. Marcu Felix-Florin Manager
     
I.1 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
2 Dr. Cupcea George Cristian Director General Adj.
     
I.1.1 SECŢIA ARHEOLOGIE SI TELEDETECȚIE  
3 Dr. Isacu Adriana Șef Secție Arheologie și Teledetecție – interimar
     
I.1.1.1 COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ  
4 Dr. Beu Dachin Eugenia Muzeograf IA
5 Dr. Bota Emilian Simion Muzeograf IA
6 Dr. Ciongradi Carmen Muzeograf IA
8 Dr. Csok Zsolt Muzeograf IA
9 Dr. Dima-Antal Adriana Muzeograf II
10 Drd. Dima Cristian Muzeograf IA
11 Dr. Mateescu Răzvan-Adrian Muzeograf IA
12 Nagy Szabolcs Muzeograf IA
13 Dr. Popescu Mariana-Cristina Muzeograf IA
14 Dr. Pupeză Luca-Paul Muzeograf IA
15 Dr. Rotea Nicolaie-Mihai Cercetător Ştiinţific Gr. II
16 Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica Muzeograf IA
17 Tecar Tiberiu-Ioan Muzeograf IA
18 Voişian Valentin-Ioan Muzeograf IA
19 Dr. Wittenberger Mihai Muzeograf IA
20 VACANT Cercetător Ştiinţific Gr. I
     
I.1.1.2 COMPARTIMENTUL CERCETĂRI NONINVAZIVE ȘI TELEDETECȚIE  
21 Drd. Bajusz Matyas Muzeograf D
22 Bede Zoltan-Francisc Subinginer
23 Petiș Ioniță Augustin Muzeograf IA
     
I.1.2 SECȚIA PATRIMONIU  
24 Dr. Nemeti Irina Șef Secția Patrimoniu
     
I.1.2.1 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI  
25 Dr. Iegar Gianina Diana Muzeograf IA
26 Drd.Demjen Andrea Erzsebet Muzeograf IA
27 VACANT Muzeograf IA
28 VACANT Muzeograf IA
     
I.1.2.2 COMPARTIMENTUL CONSERVARE  
29 Dr. Bindea Diana-Laura Conservator IA
30 Săsăran Luminiţa-Maria Conservator IA
31 Cova Ioana Conservator IA
32 VACANT Conservator IA
     
I.1.3 SECŢIA RESTAURARE ȘI INVETIGAŢII  
33 Dr. Guttman Marta Julia Șef Secție Restaurare și Investigații
34 Bulbuc Adriana Restaurator IA
35 Chetrari Mihaela-Georgeta Restaurator I
36 Cordoș Radu Restaurator IA
37 Drd. Grapini Sabin-Pompei Restaurator IA
38 Rotariu Cornelia Restaurator IA
39 Tomescu Tudor-Adrian Restaurator I
     
I.1.4 SECŢIA ISTORIE  
40 Dr. Muntean Ovidiu Șef Secție Istorie  – interimar
     
I.1.4.1 COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE  
41 Dr. Mitu Ildiko-Melinda Muzeograf IA
42 Dr. Bodale Horaţiu-Mihai Muzeograf I
43 Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa Muzeograf IA
44 Dr. Mihaly Melinda Muzeograf IA
45 Dr. Petrov Gheorghe Muzeograf IA
     
I.1.4.2 COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI  
46 Dr. Gruia Ana Maria Muzeograf IA
     
I.1.4.3 COMPARTIMENTUL CABINET NUMISMATIC ȘI TEZAUR  
47 Dr. Gazdac Agnes-Kornelia Muzeograf I
     
I.1.5 SECŢIA EDUCAŢIE MUZEALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE  
48 Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana Șef Secție Educație Muzeală și Relații Publice
     
I.1.5.1 COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL  
49 Dr. Gruiță Ioana-Monica Muzeograf IA
50 Man Sanda-Lacrămioara Muzeograf IA
51 Odenie Vasile-Sergiu Fotograf IA
52 Piru Diana-Ileana Educator Muzeal IA
53 Dr. Roman Cristian-Aurel Muzeograf IA
     
I.1.5.2 COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA  
54 Damian Voichița Muzeograf IA
     
I.1.5.3 COMPARTIMENTUL PEDAGOGIE MUZEALĂ ȘI ORGANIZARE DE EXPOZIȚII  
55 Aluas Ileana-Maria Gestionar custode sala
56 Bâlc Anca-Dumitriţa Desenator IA
57 Dr. Bodea Monica-Voichiţa Muzeograf IA
58 Câmpean Călin-Valer Gestionar custode sala
59 Crişan Maria-Lucia Gestionar custode sala
60 Gheorghe Șerban Lăcramioara Dana Desenator artistic IA
61 Matiș Liana-Maria Gestionar custode sala
62 Moruțan Mariana Gestionar custode sala
64 Torok Karoly-Ferencz Muzeograf IA
     
I.2 DIRECȚIA ECONOMICĂ  
65 Ec. Barabas Victoria Director Direcția Economică
     
I.2.1 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL  
66 Ec. Oniga Camelia Șef Serviciu Financiar-Contabil
     
I.2.1.1 COMPARTIMENTUL CONTABILITATE CASERIE  
67 Pop Eugenia Referent IA
     
I.2.1.2 COMPARTIMENTUL  APROVIZIONARE  
69 Radu Sorin Economist IA
     
I.2.2 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT FINANCIAR ȘI PROIECTE  
     
I.3 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE  
70 Ec. Bora Dana Economist Specialist IA
     
I.4 COMPARTIMENT JURIDIC SI ACHIZ PUBLICE  
71 Răchită Elena Consilier Juridic IA
72 VACANT Referent specialitate IA
     
I.5 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ  
73 Mehedinţean-Beiean Mihaela Referent specialitate IA
     
I.6 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN  
74 Creţu Elena Auditor IA
     
I.7 SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV  
75 Ţopan Cristina Şef Serviciu Tehnic și Administrativ
     
I.7.1 COMPART. TEHNICO-ADMINISTRATIV  
76 Barboni Radu-Marcel Paznic
77 Farkas Francisc Muncitor calificat I
78 Gui Monica Analist -Programator II
79 Horvath Rozalia Îngrijitoare
80 Moruţan Alexandru Șofer II
81 Runcan Florin Inginer Specialist IA
82 Vida Vera Îngrijitoare
     
I.7.2 COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MUNCII ȘI PREVENIREA INCENDIILOR  
83 Soporan Ioan Administrator