„Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO

Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei”

2

La sfârşitul lunii februarie a.c. a fost lansat proiectul „Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei” – Contract PA-16/RO 12-LP10 şi are ca termen de finalizare 30 aprilie 2016. El este finanţat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014 linia de proiecte: PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural.

Promotorul proiectului este Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, parteneri fiind Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.

1

Obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate:

Digitizarea a 500 de artefacte reprezentative descoperite în siturile dacice incluse în lista patrimoniului UNESCO, în vederea promovării acestora pe plan internaţional; piesele respective fac parte din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei şi din cel al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane;

Conversia modelelor 3 D digitizate în format compatibil cu platforma Europeana;

Sistematizarea informaţiei istorice şi arheologice pentru artefactele digitizate în vederea creării setului de metadate necesar implementării – Europeana Data Model (EDM);

Alcătuirea unei baze de date cu artefactele scanate în vederea integrării lor în platforma Europeana; această baza de date, sub forma unei platforme web deschisă, va putea fi ulterior completată cu alte modele 3D scanate;

Realizarea unui muzeu virtual online 3D dedicat civilizaţiei dacice din zona Munţilor Orăştiei;

Reconstituirea digitală a unor artefacte şi monumente dacice din zona Munţilor Orăştiei – 30 monumente (fortificaţii, temple, ateliere, locuinţe);

Amenajarea a două spaţii expoziţionale multimedia, complet utilate, capabile să găzduiască expoziţii mixte real/virtual, unul la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvanie, iar celălalt la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane;

Realizarea unui catalog ce va cuprinde piesele reale şi virtuale, precum şi reconstituiri ale monumentelor dacice vizibile în format normal şi anaglyph (cu ochelari 3D);

Crearea aplicaţiilor de realitate virtuală şi augmentată care vor fi utilizate în spaţiile expoziţionale nou înfiinţate la cele două muzee. Aceste aplicaţii multimedia vor fi: minimum trei tururi virtuale, minimum trei aplicaţii interactive pentru Microsoft table, minimum o aplicaţie de realitate augmentată pentru dispozitive smart care rulează platforma Android, minimum două aplicaţii de realitate virtuală cu posibilităţi de vizualizare stereo.