“From Theory to Practice – International Teaching in Field Archaeology in Roman Sarmizegetusa”


FIT in Archaeology

antet
img

Programul ERASMUS+
Acțiunea Cheie KA2 „Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici”
Acțiunea „Parteneriate strategice pentru învățământul superior”
Titlul proiectului „From Theory to Practice – International Teaching in Field Archeology in Roman Sarmizegetusa

Beneficiar: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Contract: 2015-1-RO01-KA203-015185

Parteneri: Universitatea Heidelberg (Germania), Universitatea Exeter (Marea Britanie), Universitatea Viena (Austria), Universitatea „Babeș-Bolyai”(România)

Proiectul „From Theory to Practice – International Teaching in Field Archaeology in Roman Sarmizegetusa” (FIT in Archaeology) a pornit de la o necesitate resimțită de membrii colectivului arheologic de la Colonia Dacica Sarmizegetusa, unul dintre cele mai cunoscute șantiere arheologice școală din România. Această necesitate se referă la lipsa unui program coerent de învățare la nivel European în cadrul șantierelor arheologice școală care să dezvolte abilitățile antreprenoriale ale studenților din domeniul arheologiei.  Până acum, s-a acordat un interes redus în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a studenților din arheologie asupra oportunităților de carieră în acest domeniu, cu toate că a crescut semnificativ numărul activităților arheologice derulate prin proiecte europene. Mai mult, s-au dezvoltat organizații cu specific arheologic sau chiar firme mici de arheologie, a crescut numărul de obiective ce necesită cercetări preventive, cercetări efectuate de  instituțiile muzeale şi s-a dezvoltat componenta turistică prin  promovarea siturilor arheologice. Acestea au fost indentificate ca fiind cele mai importante și finanțate direcții. La nivel universitar, până acum, nu au fost dezvoltate programe europene comune sau un curriculum unitar și integrat pe această temă. Astfel, deși arheologia este predată în mai multe universități europene, doar puțini absolvenți devin conștienți de potențialul de dezvoltare profesională în aceast domeniu, găsind dificilă integrarea pe piața muncii, astfel că, doar o mică parte dintre ei reușesc să dezvolte o carieră de succes.

Printre cauzele care au condus la problema identificată de specialiștii din echipa proiectului sunt:

 –  lipsa de oportunități de schimbare de bune practici și know-how în rândul cercetătorilor implicați în procesul de educație al studenților și colaborarea cu instituții ce angajează personal calificat în domeniul arheologiei;

– lipsa unor modele de bună practică în arheologie care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și de instrumente de lucru pentru dobândirea și recunoașterea aptitudinilor și competențelor dobândite într-o școală de domeniu arheologic la nivel european;

– nivel scăzut de colaborare internațională și interdisciplinară în rândul viitorilor arheologi europeni.

Fără o intervenție în acest sens, această problemă poate duce la perpetuarea la nivel european a unor modele de învățare depășite, slab adaptate la mediul social actual, fără să stimuleze în mod corespunzător studenții în dezvoltarea lor profesională. Creșterea șomajului în rândul absolvenților de arheologie și scăderea prognozată de interes a tinerilor europeni de a face o carieră în arheologie se răsfrânge și asupra învățământului superior în domeniu ducând astfel la scăderea numărului de cadre didactice. Nu în ultimul rând și comunitatea va fi afectată de lipsa cercetărilor arheologice, de o tot mai slabă promovare a patrimoniului și dispariția în timp a muzeelor și expozițiilor  care să dezvolte moștenirea culturală și să pună în valoare trecutul.

Scopul proiectului este crearea, adoptarea și promovarea unui model de învățare nonformală și informală și dezvoltarea de competențe cros-sectoriale și transferul abilităților profesionale ale  studenților pe șantierul arheologic școală de pe situl roman Sarmizegetusa. Obiectivul principal este cel de a facilita o atitudine antreprenorială și o experiență practică folositoare pentru mobilitatea studenților pe piața europeană a muncii în domeniul arheologiei.

Obiectivele parteneriatului strategic sunt axate pe creșterea calităţii și relevanței cooperării între mediul academic și piața muncii în domeniul arheologiei prin practici inovatoare, care să încurajeze gândirea critică în studiul antichității clasice, să promoveze educația focusată pe angajabilitate în arheologie, să inoveze și să adapteze metodologia de lucru în predarea și recunoașterea competențelor arheologice și să consolideze dezvoltarea profesională și cooperarea transfrontalieră între cercetătorii celor cinci instituții europene implicate în proiect. De asemenea,  proiectul îşi mai propune să încurajeze învățarea activă și inserția profesională a absolvenților din domeniul arheologie prin cooperare internațională și interdisciplinară, să dezvolte cetățenia activă în rândul tinerilor cu scopul promovării și protejării patrimoniului arheologic European.

Activitățile proiectului vor consta în organizarea a trei întâlniri transnaționale a cercetătorilor și profesorilor implicați în activitățile proiectului. De asemenea vor fi dezvoltate și rezultate intelectuale constând într-un curriculum şi un manual ce vor promova o metodologie de lucru bazate pe metode de învățare formală şi non-formală avându-se în vedere recunoașterea competențelor și abilităților în arheologie obținute de studenți în cadrul practicii de specialitate pe șantierul arheologic. În cadrul proiectului au fost incluse și două Programe Intensive de Studiu pentru studenți precum și activități de multiplicare cu rolul de a disemina rezultatele proiectului în mediul academic european.

Programele Intensive de Studiu oferă posibilitatea testării rezutatelor intelectuale ale proiectului nostru, posibilitatea de a testa și a adapta programele de învățare de pe șanierele arheologice de tip școală în funcție de nevoile studenților. Totodată, aceste programe de învățare vor contribui la atingerea obiectivelor parteneriatului strategic în cadrul activității de predare, stimulându-se în acest fel cooperarea transnațională a partenerilor, consolidarea dezvoltarii profesionale a acestora precum și îmbunătățirea continuă a programelor și metodelor de învățare. Aceste programe vor conduce la creșterea calității învățămânatului superior în domeniul arheologiei, în special în cel al practicii de specialitate pe șantierele arheologice de tip școală. De asemenea, prin aportul studenților se va ajunge la o creștere a învățării active, a abilităților de inserție profesională iar prin cooperare interdisciplinară și internațională se va stimula totodată şi   dezvoltarea sentimentului de cetățenie europeană în privinţa protejării și promovării patrimoniului arheologic european.

Proiectul „From Theory to Practice – International Teaching in Field Archaeology in Roman Sarmizegetusa” (FIT in Archaeology) este coordonat de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei în parteneriat cu Universitatea Heidelberg (Germania), Universitatea Exeter (Marea Britanie), Universitatea Viena (Austria), Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP în cadrul programului Erasmus+ Acțiunea Cheie KA2 – „Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici”, Acțiunea „Parteneriate strategice pentru învățământul superior” valoarea totală a finanțării fiind de 122950 EURO.

Informații suplimentare:
Cristian Dima, Manager Proiect
Tel. 0740240900

* Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

erasmus2