MNIT

slide_1334172928

Una dintre activităţile de bază ale muzeului este cea expoziţională, de punere în valoare a patrimoniului muzeal, prin evenimente organizate la sediul propriu (Str. C. Daicoviciu, nr. 2), la Colecţia de Istorie a Farmaciei, sau prin împrumuturi şi colaborări la sediile altor muzee din ţară şi din străinătate. În ultima perioadă am încercat să ne apropiem de publicul nostru prin expoziţii temporare de concept, cu noi tipuri de expunere în care am folosit tehnologii de ultimă generație, dar şi prin expoziţii traseu sau expoziţii interactive, care au presupus un dialog şi o implicare directă a vizitatorilor.

Pe lângă activitatea expoziţională, muzeul îndeplineşte şi alte funcţii specifice, mai puțin cunoscute publicului, dar la fel de importante. Între priorităţile noastre se înscriu: administrarea, conservarea, restaurarea dar şi cercetarea patrimoniului. Această muncă presupune documentarea şi introducerea patrimoniului în circuitul ştiinţific, care se realizează prin articole, studii şi cărţi de specialitate, prin participarea la conferinţe şi simpozioane de profil dar şi prin proiecte internaţionale cu fonduri europene, alături de parteneri de prestigiu din ţară şi din străinătate, care au devenit în timp colaboratori tradiţionali ai MNIT. Acta Mvsei Napocensis, anuarul de specialitate al muzeului, vizează publicarea ultimelor cercetări în domeniul arheologiei, istoriei şi istoriei de artă. Totodată, biblioteca muzeului susține schimburile inter-bibliotecare pentru asigurarea unui fond de carte la zi pentru specialişti, dar și pentru studenţi ai facultăţilor de profil.

O altă direcţie este diversificarea patrimoniului și dezvoltarea colecțiilor, facilitată de donaţii, dar şi prin şantiere arheologice preventive sau sistematice, de importanţă naţională şi internaţională, desfăşurate în toată Transilvania. Specialiştii muzeului întreprind cercetări arheologice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, la Colonia Dacica Sarmizegetusa – capitala Daciei romane, la castrele romane de la Căşeiu, Bologa, Gherla, la Apulum la aşezările dacice din Carpaţii Orientali, în staţiunile preistorice de la Iclod și Ţaga, dar şi în siturile medievale din Transilvania.

Acțiunile educaționale se află în aria noastră de interes şi se concretizează prin proiecte de pedagogie muzeală, desfășurate în colaborare cu școli şi grădiniţe din Cluj-Napoca și nu numai.

MNIT, păstrătorul unor valori deosebite ale civilizaţiei transilvănene, se conduce după aceleaşi principii formulate de fandatorii săi, acum 150 de ani: cunoaşterea şi promovarea culturii transilvănene şi sprijinirea şi dezvoltarea materială a patrimoniului muzeal dar se află în mijlocul unui proces de regândire a modului prin care putem să aducem cultura mai aproape de un public mereu în schimbare.