Contact

Muzeul National de Istorie a Trasilvaniei
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Localitatea: Cluj-Napoca
Telefon: 0264595677
Fax: 0264591718
Email: secretariat@nullmnit.ro

Relaţii cu presa: Sanda Man, tel. 0752108707

Colecţia de Istorie a Farmaciei

Adresa: Piaţa Unirii, nr. 28
Localitatea: Cluj-Napoca

Telefon: 0264 597 567
Email: istfarmacluj@nullgmail.com

Persoană de contact: Ana Maria Gruia